Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HEALTH4ALL - Ett hållbart sjukvårdssystem med innovativa teknologier för alla patienter/medborgare

Diarienummer
Koordinator Region Stockholm - Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Health4all syftade till att skapa förutsättningar för storskaliga transformationer inom sjukvårdsinnovation genom att optimera utveckling, testning och implementering av ny forskning, nya teknologier, processer och organisationsstrukturer inom högspecialiserad vård, till gagn för patienter samt att identifiera förebyggande hälsoåtgärder. Genom workshops har projektet arbetat fram underlag för ansökan med titeln ´Hållbar Hälsa med Precision´ till Impact Innovation, med formulerad mission, förslag till programstruktur samt nationellt och internationellt nätverk.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat är i linje med den ursprungliga planen. Ett antal missions arbetades fram samt förslag till struktur för ett programkontor som låg till grund för den ansökan till program som lämnades in tillsammans med två andra förstudier. Det nätverk som har kommit ur aktiviteterna är också ett resultat som lever vidare. Programkontoret förväntas att leda till bättre och mer precis vård för patienterna och att Sverige blir ett konkurrenskraftigt land för utveckling av nya produkter och lösningar som attraherar investeringar och kliniska studier som skapar arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit att definiera missions samt att säkerställa att alla intressenter fått möjlighet att bidra med synpunkter och input. Stor vikt lades därför från början på mobilisering genom öppna digitala möten och workshops. Därefter har mer specifika öppna möten organiserats inom ramen för de olika arbetspaketen för att uppfylla målen. Under slutet av projektet har det gemensamma arbetet bidragit till förslag till missions, struktur och funktioner för ett programkontor samt en lista över relevanta internationella aktörer som utgjort underlag till slutansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-03653

Statistik för sidan