Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Health Sharing Co-operative (HSC)

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Bidrag från Vinnova 259 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Health Sharing Cooperative (HSC) bygger på en digital plattform som stödjer ett peer-to-peer kooperativ, initialt för personer över 65 år med ofrivillig ensamhet, för utbyte av hälsofrämjande tjänster kopplade till hälsa och omsorg, som i sin tur kan minska belastningen på sjukvården, optimera resursutnyttjandet under hälso- och sjukvårdsprocessen samt öka tilltron till personers förmåga att hantera sin livssituation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet med UDI steg 1 var dels att 1 etablera ett konsortium för den inledande diskussion, design och utveckling av en kooperativ marknad som ger person-till-person stöd inom hälso- och socialtjänster, vilka används samt levereras av äldre medborgare. 2 undersöka möjligheterna, hindren samt utmaningar för ett ett peer-to-peer kooperativ.

Upplägg och genomförande

Projektet har under ett antal workshops i Göteborg och Halmstad utökat sitt projektnätverk med nyckelorganisationer samt personer från PRO Göteborg och Halland,HSO Göteborg, hälso-och omsorgsorganisationer i Göteborg och Halland samt Sahlgrenska Science Park. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har också knutits till projektet. Workshopen belyste kolloberativ ekonomi samt behovet och möjligheterna för en digital plattform som kan bidra till att stödja övergången till, och stödet för hjälp till självhjälp för personer över 65 år och som upplever ofrivillig ensamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00297

Statistik för sidan