Health 2.0, Silicon Valley, USA

Diarienummer 2016-04229
Koordinator Cross Technology Solutions AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Se ´Resultat & Utfall´ nedan.

Resultat och förväntade effekter

Målet med Health 2.0 var: 1) sondera den amerikanska marknaden inför den kommande introduktion. 2) konkurrentanalys. 3) förutsättningar för partnerskap & kapitalanskaffning. Uppfyllelse: 1) Cross Solution har en tydlig kommande position på marknad. 2) Cross Solution en konkurrensfördel. 3) möjligheten till dialog kring finansiering inför kommande lansering i USA finns. Sammanfattningsvis så var deltagandet i Health 2.0 givande och en mycket viktig komponent i Cross Solutions utvärdering av den amerikanska marknaden inför kommande introduktion.

Upplägg och genomförande

Deltagande i så många ´talarspår´ på konferensen som möjligt. Aktivt twittrande under konferensen. Aktivt engagemang och möten i den Nordiska Paviljongen. Analys: Genom deltagandet i konferensen fick vi mycket input inför såväl trend- som konkurrentanalysen.

Externa länkar

home page newsletter from Health 2.0

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.