Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Health 2.0, Silicon Valley, USA

Diarienummer
Koordinator Cross Technology Solutions AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Se ´Resultat & Utfall´ nedan.

Resultat och förväntade effekter

Målet med Health 2.0 var: 1) sondera den amerikanska marknaden inför den kommande introduktion. 2) konkurrentanalys. 3) förutsättningar för partnerskap & kapitalanskaffning. Uppfyllelse: 1) Cross Solution har en tydlig kommande position på marknad. 2) Cross Solution en konkurrensfördel. 3) möjligheten till dialog kring finansiering inför kommande lansering i USA finns. Sammanfattningsvis så var deltagandet i Health 2.0 givande och en mycket viktig komponent i Cross Solutions utvärdering av den amerikanska marknaden inför kommande introduktion.

Upplägg och genomförande

Deltagande i så många ´talarspår´ på konferensen som möjligt. Aktivt twittrande under konferensen. Aktivt engagemang och möten i den Nordiska Paviljongen. Analys: Genom deltagandet i konferensen fick vi mycket input inför såväl trend- som konkurrentanalysen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04229

Statistik för sidan