Health 2.0, Silicon Valley, USA

Reference number 2016-04229
Coordinator Cross Technology Solutions AB
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration September 2016 - October 2016
Status Completed

Purpose and goal

Se ´Resultat & Utfall´ nedan.

Expected results and effects

Målet med Health 2.0 var: 1) sondera den amerikanska marknaden inför den kommande introduktion. 2) konkurrentanalys. 3) förutsättningar för partnerskap & kapitalanskaffning. Uppfyllelse: 1) Cross Solution har en tydlig kommande position på marknad. 2) Cross Solution en konkurrensfördel. 3) möjligheten till dialog kring finansiering inför kommande lansering i USA finns. Sammanfattningsvis så var deltagandet i Health 2.0 givande och en mycket viktig komponent i Cross Solutions utvärdering av den amerikanska marknaden inför kommande introduktion.

Planned approach and implementation

Deltagande i så många ´talarspår´ på konferensen som möjligt. Aktivt twittrande under konferensen. Aktivt engagemang och möten i den Nordiska Paviljongen. Analys: Genom deltagandet i konferensen fick vi mycket input inför såväl trend- som konkurrentanalysen.

External links

home page newsletter from Health 2.0

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.