Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Hästnäringens innovations och entreprenörskapstrappa

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 1 165 220 kronor
Projektets löptid mars 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syften har uppnåtts. Vi har påbörjat en attitydförändring inom svensk hästnäring kring vikten av innovation och entreprenörskap, vi har skapat en infrastruktur inom ramen för Innovare.se och vi har med Innovationstrappan och Margaretas Innovationsdag skapat tydliga verktyg för hur detta kan gå till.

Resultat och förväntade effekter

De mer konkreta målen och effekterna har också uppnåtts. Vi har utvecklat alla fyra stegen i Innovationstrappan, vi har lärt oss hur modellen behöver presenteras för gymnasieelever (samt passa i schemat för deras lärare) och vi har blivit "ett gott exempel" som det pratas om på styrelsenivå i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Om vi får fortsatt förtroende är nästa steg att sprida modellen till fler skolor och säkerställa att modellen fungerar utan involvering av Center for Sports and Business.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av Innovationstrappan har generellt gått mycket bra. En viktig faktor bakom detta är vi genomfört utvärderingar efter varje workshop samt haft regelbundna styrgruppsmöten (se projektrapport som bifogas som bilaga). Om vi får fortsatt finansiering kommer vi att utveckla digitala läromedel så att spridningen kan öka och vi kommer också att lägga ännu mer tid på att samverka med lärarna på skolorna så att våra utbildningsmoment integreras ännu bättre i UF-utbildningen. Flera andra idrotter har också visat stort intresse för att genomföra Innovationstrappan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2018

Diarienummer 2018-00839

Statistik för sidan