Hästnäringens innovations och entreprenörskapstrappa

Diarienummer 2018-00839
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 1 165 220 kronor
Projektets löptid mars 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det finns tre huvudsakliga syften med vårt projekt: Att skapa en attitydförändring inom svensk hästnäring så att innovation och entreprenörskap blir en naturlig del av ekosystemet. Att skapa en infrastruktur som stöttar unga tjejer och killar till att bli entreprenörer med bas i svensk hästnäring. På samma sätt som det finns tydliga stödsystem för den som vill tävlingsryttare så vill vi skapa en liknande infrastruktur för de som vill bli entreprenörskapsstjärna. Att skapa nya sätt att förlänga engagemanget inom svensk hästnäring.

Förväntade effekter och resultat

Att vi har förankrat vikten av en nationell innovations och entreprenörskapsstrategi inom svensk hästnäring. Det innebär att Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport aktivt stödjer framtagandet av en nationell strategi. Att vi har testat alla fyra stegen i trappan och skapat ett fungerande projektteam med hästnäringen, Handelshögskolan, Passionista och UF som kan användas för att skala upp trappan regionalt och nationellt. Att vi har lärt oss hur innovations och entreprenörskapstrappan behöver presenteras för olika grupper.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har åtta olika arbetspaket 1. Arrangera innovationsdag 2. Förankra trappan inom hästnäringen 3. Genomföra idégenereringsevent 4. Kontinuerlig utveckling under UF-året 5. Finalevent 6. Förstudie, hur trappan kan skalas upp regionalt och nationellt 7. Förstudie, hur trappan kan skalas upp till andra idrotter 8. Utvärdering och slutrapport

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.