Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Handbok - tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Projektet har skapat en Handbok för att ta fram underlag för att beställa elektronikhårdvara. Syftet är långsiktigt och kommer genom att använda projektresultatet (Handboken). Den kommer att ge: -Hjälp till tydliga och enhetligt utformade underlag som effektiviserar dialogen mellan konstruktör och tillverkare samt kvalitetssäkrar beställningsprocessen. -Ökad tillförlitlighet i de tillverkade produkterna

Resultat och förväntade effekter

Projektet har färdigställt en handbok för att ta fram tillverkningsunderlag för beställnig av elektronikhårdvara. Användande av handboken kommer att leda till bättre beställningsunderlag vilket i sin tur ger snabbare leveranser av högre kvalitet. Handboken kommer aktivt att spridas och marknadsföras av programmet Smartare Elektroniksystem, branschorganisationer och det avslutade projektets alla parter.

Upplägg och genomförande

11 projektparter representerande hela värdekedjan för elektronikprodukter har delat med sig av sina bästa erfarenheter och sammarbetat med att ta fram en handbok för beställning av elekronikhårdvara. I gruppen ingick mönsterkorttillverkare, kretskortstillverkare, konstruktörer, beställare och systemintegratörer. En preliminär version delades inför en öppen workshop där drygt 100 personer deltog. Där arbetades fram förslag på justeringar och förbättringar av innehållet. Dessa förslag arbetades in av projektgruppen som färdigställt Handboken version 1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 januari 2017

Diarienummer 2016-05039

Statistik för sidan