Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Diarienummer 2017-04799
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Detta projekt avser att designa och utveckla en ny testmetod för utvärdering av pulverflytbarheten i pulverbäddsbaserad AM teknik. Testutrustningen kommer att simulera pulverflödet vid skiktutbredning enligt det som sker i AM-maskiner och kunna användas för att utvärdera och anpassa processparametrar för ett optimalt pulverutnyttjande, potentiellt även möjliggöra användning av alternativa pulverkvaliteter. Utrustningen förutses ge möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM komponenter att minimera pulversvinn och maximera materialutnyttjandet.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt bidrar till målsättningen till hållbar produktion inom pulverbäddsbaserad AM för metaller genom att möjliggöra minimering av material- och energiförbrukning. En viktig grundorsak till förekommande fall av material- och energislöseri ligger främst i bristande kunskap om flytbetingelserna för metallpulver i nämnda processer, vilket kan avhjälpas via tillgång till en testmetodik som är kapabel att simulera de autentiska processförhållandena.

Planerat upplägg och genomförande

Vår vision är att designa en uppställning som på ett korrekt sätt kan efterlikna det horisontella pulverflödet vid skiktutbredning i pulverbäddsbaserad AM av metaller. Avsikten är att kunna definiera packningsgraden och jämnheten i ett utspritt pulverskikt via användning av ett högupplösande vision-system kopplat till bildanalys. Projektet drivs i samarbete mellan Swerea IVF och Höganäs AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.