Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

En utrustning för att utvärdera skiktutbredningsegenskaperna hos pulver ämnade för additiv tillverkning (AM) under så autentiska förhållanden som möjligt har konstruerats. Med stegmotorer kan utbredningshastighet och sänkning av plattform varieras och noga kontrolleras. Ett monterat mikroskop kan ta bilder på specifika positioner av ett pulverskikt för efterföljande bildanalys. När en klar metodik är förfinad och etablerad kommer utrustning kunna utgöra ett verktyg för att förutsäga funktion i AM-maskin och minimera risk för dåliga resultat och kassation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utrustningen för pulverutvärdering avseende skiktutbredningsegenskaper levererades enligt uppgjorda specifikationer. Funktionstest utfördes med gott resultat och när adekvata rutiner och testmetodik har utarbetats förväntas detta ge möjlighet att förutsäga funktion i pulverbäddbaserad AM. Det kan också ge möjlighet att optimera processparametrar i maskinell hantering utifrån resultat i testutrustningen och leda fram till ett förbättrat material- och resursutnyttjande.

Upplägg och genomförande

Utifrån erfarenhet vid Swerea IVF avseende SLM av metallpulver, pulverkunskaper hos Swerea IVF och Höganäs AB, skedde diskussioner kring design/konstruktion med den externa tillverkaren av utrustning. En del undersökningar kring möjliga lösningar för visualisering av skiktytan genomfördes också som ett bakgrundsunderlag. Hänsyn taget till den begränsade projektbudgeten ledde fram till en lösning där de viktigaste funktionerna (sänkning av plattform och skiktutbredningshastighet) prioriterades men att möjligheter till kompletteringar i övrigt skulle finnas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04799

Statistik för sidan