Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbarhetsimplementering i produktinnovationsprocessen: HIP - en verktygslåda och metodik

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt syftet att konkretisera en lösning som gör det möjligt att integrera och implementera hållbarhet i företagens produktinnovationsprocesser och därmed bidra till en utveckling av en hållbar industri med hållbar konsumtion och produktion. Ett konsortium med lösningsägare, behovsägare och användare har bildats för att tillsammans förverkliga lösningen. Projektet har även klargjort hur en internationell spridning och genomslag ska ske i senare steg genom involvering i standardiseringsarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

En digital lösning som kommer stödja datahantering och inkludera modeller för kravhantering och produktportfölj i relation till hållbarhet, stödverktyg och metoder för att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrelaterade risker samt visualiseringsmodeller för produktens hållbarhetsprofil. Industrin har bekräftat behovsbilden och tydliggjort utvecklingsmöjligheterna. HIP förväntas öka förmågan att ta ett strategiskt hållbarhetsperspektiv med tydlig riskbedömning samt att mäta hållbarhetsnivån och kommunicera detta i relation till affärs- och kundnytta.

Upplägg och genomförande

Samverkan mellan aktörer och erfarenhetsutbyte har skett under projektet med flertalet workshops där 15 olika företag representerades. HIP-lösningen utformades tillsammans med behovsägare och ett konsortium för nästa steg skapades med konsulter, industriföretag och akademi. Två deltagarnivåer i steg 2 beslutades: kärnpartners som kommer att ha en drivande roll i projektet, och referenspartner som spenderar mindre tid men fortfarande kan delta i nyckelaktiviteter. Därmed kan många partners delta, utan att förlora möjligheten att göra fokuserat och djupt arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00361

Statistik för sidan