Hållbarhetsimplementering i produktinnovationsprocessen: HIP - en verktygslåda och metodik

Diarienummer 2018-00361
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Syftet är att skapa ett implementeringspaket med metodik och sammanlänkade metoder och verktyg för att systematiskt integrera och implementera hållbarhet i produktutvecklande företag. Med nya arbetssätt och metoder i produktinnovationsprocessen kan företag stödja och påskynda en hållbar utveckling i hela värdekedjan på ett ansvarsfullt sätt. Genom att tidigt designa produkter ur ett hållbarhetsperspektiv kan problem med t.ex. svårtillgängligt material, ohälsosam arbetsmiljö, eller svåråtervunnet avfall undvikas samtidigt som mervärden för hela värdekedjan skapas.

Förväntade effekter och resultat

Det slutliga projektresultatet är ett paket för implementering som konkretiserar hållbarhet på operationell nivå. Paketet inkluderar metodik och en verktygslåda för stöd i beslutsfattande hos produktutvecklande företag. Detta resulterar i nya förmågor att integrera och implementera hållbarhet i processen för produktinnovation t.ex. genom att kunna mäta mognadsgraden av hållbarhet; identifiera hållbarhetskriterier och indikatorer; skapa simuleringsmodeller; och, utveckla förbättrade ledningssystem för produktplanering och riskhantering.

Planerat upplägg och genomförande

I detta första steg av HIP (steg 1) kommer utforskande studier att fokusera på: i) produktkrav och produktportfölj i relation till hållbarhet, ii) produktutvecklingspotential i relation till hållbar produktutveckling, digitalisering och PSS, samt iii) analys av förbättringspotential av riskhantering med avseende på hållbarhet. Arbetet ska leda fram till ett underlag för en ny standard för att sprida resultaten internationellt. Under steg 1 kommer ett konsortium för vidare utveckling och tillämpning bildas med industriföretag, akademiska och offentliga partner.

Externa länkar

Projekthemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.