Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor

Diarienummer 2009-01584
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 5 443 930 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI