Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 5 443 930 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01584_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1803 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01584

Statistik för sidan