Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 7 218 074 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: ställa om samhällen till mer hållbart resande och använda marken runt stationerna mer effektivt för att öka byggandet och minska utsläppen från transporter. Mark som kommuner vill bygga på ligger ofta nära stationerna, men upptas av parkeringar. En del av projektet handlar om hur man kan använda marken runt stationerna mer effektivt samt bygga på rätt ställe för att minska CO2-utsläpp. Minskad parkeringsyta ger skjuts åt andra lösningar än privatbil för resor och transporter. Projektet har utvecklat och testat lokala mobilitetstjänster i medskapande process.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat: parkeringsverktyg för hur mark kan användas mer effektivt, planeringsverktyg för markexploatering för att bygga på rätt ställe för att minska utsläpp samt mobilitetsindex. Projektet har även utvecklat och testat lokala mobilitetstjänster kopplade till en plattform med belöningssystem för hållbart resande och utvecklat affärsmodell. Parkeringsstudien, planeringsverktyg för markexploatering och projektprocessen har varit till stor nytta för parterna. Mobilitetstjänster och plattform har gett värdefull kunskap, men är inte redo för lansering.

Upplägg och genomförande

SMART-appen som belönar hållbart resande samt samlar in resmönster för utsläppsberäkningar, fungerade för sitt syfte. Problemet var att få tillräckligt många att ladda ner och använda prototypen. Tekniska lösningar får inte krångla, då svalnar intresset hos allmänheten. Medskapande- svårt att locka invånare till workshopar i vardagens aktiviteter. Frågorna behöver beröra, budskapet nå ut t ex via film eller använda testgrupp. Markanvändning- viktigt att knyta innovationer till planprocess. Lyckat resultat. Viktigt att vara i fas, det haltade en aning när byggandet sköts upp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04293

Statistik för sidan