Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Diarienummer 2015-04293
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 7 222 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra hållbar lokal mobilitet och effektiv markanvändning. Nya attraktiva lösningar för hållbara vardagstransporter i stationssamhället tas fram genom att tjänster paketeras med incitament och ett bilsnålt byggande. Mobilitetstjänsterna kommer ha fokus på transportlösningar kopplade till bonussystem som premierar hållbara resvanor. Ett klimatberäkningsverktyg förtydligar klimateffekten av exploateringsval, banker och mäklare får ökade affärsmöjligheter med hjälp av boendekalkyler utökade med tidsbudget och klimatavtryck.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat från projektet är: - 2-4 mobilitetstjänster demonstrerade i Lerum och Ale kommun samt spridning till fler näringsidkare i kommunerna. - 300 användare av nya de demonstrerade mobilitetstjänster. - En utvecklad tjänste- och incitamentsplattform med färdig arkitektur. - Verktyg för resmönsterplanering, hushållskalkyl och parkeringseffektivisering. - Affärsmodeller för kommersialisering och nyttiggörande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet starar januari 2016 och avslutas dec 2017. Projektet genomförs i arbetspaket (AP), med arbetspaketsasvarig som driver arbetspaket och rapproterar till projektledare, fördelade på: AP1: Medskapandeprocess delaktighet/samverkan AP2: Effektiv och hållbar markanvändning AP3. Tjänste- och incitamentsplattform AP 4. Tjänstedesign AP 5 Tjänstedemonstrationer Projektet har hela kedjan utveckling till nyttiggörande och möjliggörs genom samverkan från innovatörer, konsulter, akademi, exploatörer, handel, banker, mäklare, transporttjänster samt kommuner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.