Hållbara Mobilitetstjänster Södertälje

Diarienummer 2017-01976
Koordinator Scania CV Aktiebolag - XY-Sustainable City Solutions
Bidrag från Vinnova 3 576 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - hösten 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram, demonstrera och utvärdera en multimodal mobilitetstjänst för persontransporter som skall demonstreras på Scanias industriområde i Södertälje och erbjudas till de ca 12 000 anställda på Scania under projektets gång. Projektet omfattar både operativa aspekterna av ett multimodalt transportekosystem samt resenärsaspekter som är tätt knuta till användarvänlighet och nytta för att bryta ny mark inom teknik-, affärsmodell- samt transportsystemforskning.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av detta projekt innefattar bland annat ett globalt unikt transportekosystem och målet med denna lösning är att erbjuda ett resurseffektivt alternativ till privatbilismen som idag krävs för att uppfylla transportbehovet. Målet med projektet är alltså även att förbättra den rådande trafiksituationen i Södertälje genom att skapa ett mer hållbart mobilitetsbeteende bland användarna. Projektet kan fungera som en måttstock för framtida projekt samt ta reda på vilka drivkrafter som krävs för att få så många anställda som möjligt väljer att ställa bilen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår i två år och är uppdelat i följande arbetspaket: projektledning, användarstudier genom tjänstedesignmetod samt ’set-up’ av mobilitetstjänsten, uppkoppling av fordon, design av applikation och systemplattform samt driftsättning/lansering, analys av affärsmodeller, bidrag till ett hållbart samhälle. Delar av projektet kommer att genomföras genom iterativt arbete där designförbättringar, användarvänlighet och andra optimeringar görs efter varje iteration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.