Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara Mobilitetstjänster Södertälje

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - XY-Sustainable City Solutions
Bidrag från Vinnova 3 576 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet att ta fram och utvärdera en multimodal mobilitetstjänst för persontransporter på Scanias område är uppnått. Scania Go har förbättrat förutsättningarna för medarbetarnas interna transportbehov, samt uppmärksammat anställda på möjligheterna till alternativ till den egna bilen. Systemet löser dock inte områdets generella trafiksituation, utan för det krävs större åtgärder och ytterligare utveckling. Utifrån lärdomar i projektet utforskas nu varianter av lösningen, och nuvarande lösning ser ut att implementeras hos ytterligare en stor arbetsgivare.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Användandet av interntransporter har ökat med 20% -Nyttjandegrad av fordon har ökat med 13% / passagerare -Införandet av ett elcykelsystem medförde att 600 personer valde att minst en gång nyttja cykel för interna förflyttningar -Försäljningen av biljetter till Scania Job Express har ökat med 17% -Implementation av systemet har varit komplicerad och kostsam, varför skalbarheten i dagsläget betraktas som låg -Intresset och nyfikenheten på Scania Go har varit stort från såväl Scaniamedarbetare, media som andra aktörer

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under två år, uppdelat i 5 arbetspaket: WP1: Användarinsikter WP2: Uppkoppling av fordon och tidtabeller. WP3: Design av användarapplikation och systemimplementering med hjälpa av input från WP1 och 2. WP4: Affärsmodellanalys WP5: Hållbarhetsrapport från KTH / ITRL Medlemmar från de olika paketen träffades regelbundet för att samordna beroenden och diskutera utmaningar och behov, men mycket arbete har skapats inom varje enskilt område.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2017

Diarienummer 2017-01976

Statistik för sidan