Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara framtidsbilder - för kvinnor och män?

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 21 januari 2022

Diarienummer 2005-00752

Statistik för sidan