Sustainable images of the future - for women and men?

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration November 2005 - February 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-00752

Page statistics