Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur

Diarienummer 2009-04829
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - Avd SE1-A01-298 TKVR
Bidrag från Vinnova 708 554 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI