HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING PÅ MIKRONIVÅ Spelplan för lokalsamhället - om konsten att gräva där man står

Diarienummer 2018-00383
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Arkitekturskolan KTH
Bidrag från Vinnova 492 500 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Landsbygden står inför stora utmaningar som dels handlar om att många ortsbor väljer att flytta till storstaden, och dels om hur småorter kan skapa möjligheter för integration av nyanlända. Samhällsutmaning: Hur kan lokalsamhällets komplexa och individuellt avhängiga utgångspunkter bemötas för en som vill leva, bo och hållbart utveckla bygden? Målet är att etablera kunskap för att skapa en inkluderande landsbygd med möjligheter till försörjning och bostäder som kvalitativt alternativ till stadens utbud. Innovationshöjden ligger i att besvara ”large questions in small places”

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i ett system för: Lokal försörjning - om social inkludering och sammanhållning genom en lokal ekonomi byggd på lokala arbetstillfällen Lokalt boende - en bostadsmarknad som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushåll med bibehållen baskonsumtion Lokal inkludering - om att involvera nyanlända genom ett inkluderande bemötande Certifiering - om att säkerställa en hållbar landsbygdsutveckling genom certifiering Projektresultaten utmynnar i lokala omställningar för ARBETE-BOSTAD-INTEGRATION med hänsyn till Agenda 2030:s mål 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket: AP1 MIKROHISTORIER som utgår från lokalsamhällets erfarenheter, resurser och handlingsutrymmen, etc. Genom mikrohistorierna klarläggs ett samhälles, en grupp människors, en enskild individs sammanhang och nuläge som utgör delar av ett större socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt sammanhang - de lokala mikrohistorierna länkas till ett regionalt, nationellt och globalt MAKROPERSPEKTIV. AP2 MIKRO-SOCIALA-INVESTERINGAR AP3 MIKRO-BO-INVESTERINGAR AP4 MIKRO-MIGRATIONS-INVESTERINGAR AP5 CERTIFIERING MIKRO- OCH MAKRONIVÅ

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.