Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING PÅ MIKRONIVÅ Spelplan för lokalsamhället - om konsten att gräva där man står

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Arkitekturskolan KTH
Bidrag från Vinnova 492 500 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets mål är att bidra till att skapa en inkluderande landsbygd, med möjligheter till försörjning och bostäder. Projektets samhällsutmaning är: Hur kan lokalsamhällets komplexa utmaningar bemötas för en som vill leva, bo och hållbart utveckla bygden? Hur kan vi få ett bättre helhetstänkande och större samsyn hos lokala och nationella aktörer? Projektet har - som ett led i arbetet med mål och samhällsutmaning - etablerat en forskar- och projektgrupp, genomfört omvärldsbevakning kring teori- och metoder, samt utvecklat ett koncept för att hantera utmaningen på en systemnivå.

Resultat och förväntade effekter

Ett koncept för processtyrning har utvecklats som hanterar samhällsutmaningen och projektets kärnfrågor på en systemnivå. Processtyrningens olika delar - organisation, samverkan och delaktighet - har som främsta syfte att stödja styrningen av landsbygdsrelaterade utvecklings- och arbetsprocesser. Konceptet ska vidareutvecklas under Steg 2 med målet att via testbäddar i samverkan med kommunala aktörer på en mikronivå - designa en modell för processtyrning som ska möjliggöra nya angreppsätt och lösningar på samhällsutmaningen, och som har bäring på FN:s globala mål.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförandefas har fokuserat på att etablera en projektgrupp med aktörer som är direkt berörda av projektets utmaning, och aktörer som kan bidra med expertis. Projektet har - som ett steg i detta arbete - engagerat en projektkonstellation vars sammansättning har förmåga att svara upp mot samhällsutmaningen. En ytterligare stor utmaning handlar om erfarenhetsöverföring med målet att projektets resultat ska nå ut brett nationellt. Projektet har preciserat ett koncept för ett certifieringssystem för hållbar landsbygdsutveckling som ett led i denna problemhantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00383

Statistik för sidan