Hållbar innovation för internationell kris och katastrof

Diarienummer 2016-03849
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 018 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst)

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ett väl fungerande innovationssystem för utveckling, test och upphandling av hållbara produkter och tjänster för katastrofinsatser. Projektet omfattar utveckling av ett ramverk för hållbarhetsbedömning, ett koncept för testbäddar samt en samverkansmodell där myndigheter, universitet, institut, företag, biståndsorganisationer och övriga intressenter inom kris- och katastrofområdet samverkar. Målet är att svenska lösningar för kris- och katastrofinsatser blir världsledande samtidigt som de bidrar till att uppfylla FNs hållbarhetsmål.

Förväntade effekter och resultat

De hinder som idag finns inom utveckling, test och upphandlingar av hållbara produkter och tjänster förväntas överbryggas. En väl etablerad samverkansmodell möjliggör att innovation- och inkubationsmiljöerna och de exportfrämjande miljöerna kopplas ihop med bistånds- och katastrofhanteringen. Framtaget ramverk för hållbarhetsbedömning och koncept för testbäddar bidrar till nya affärsmöjligheter för långsiktigt hållbar återuppbyggnad och ett minskat mänskligt lidande. En systemlösning för sanitet utvecklas och testas även inom projektet.

Planerat upplägg och genomförande

I första skedet ska koncept för testbäddar inom sanitet utvecklas genom att ett urval av WASH företag vidareutvecklar systemlösningar som passar de humanitära behoven. En samarbetsmodell tas fram där myndigheter, universitet, institut, företag, biståndsorganisationer och övriga aktörer aktiva inom kris- och katastrofområdet samverkar inom ramen för respektive organisations roll. På 5 års sikt finns en väl etablerad samverkansmodell där innovation- och inkubationsmiljöerna kopplats ihop med export- och affärsfrämjandet och bistånds- och katastrofhanteringen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.