Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar innovation för internationell kris och katastrof

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 860 091 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla innovationssystemet så att fler svenska hållbara lösningar kan levereras till internationella humanitära kriser i enlighet med FNs hållbarhetsmål (SDGs). Syftet var att utveckla innovationssystemet så att biståndseffektiviteten ökas. Projektet har skapat ett ramverk för hållbar innovation, ett koncept för testbäddar i samarbete med humanitära organisationer och en samverkansplattform där tvärsektoriell samverkan kan ske mellan parterna i innovationssystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat innehåller ett förslag till såväl samverkansplattform som ett testbäddskoncept och ett ramverk för hållbarhetsbedömning, vilka alla har testats under projektet. Vidare har tre innovativa systemlösningar utvecklats i TRL-nivå efter lyckade tester i svenska testbäddar tillsammans med viktiga erfarenheter från utländska testbäddar. Projektet har därmed i stort sett uppnått alla sina resultatmål och har tagit ett steg i rätt riktning för uppfyllelse av effektmålen på kort och lång sikt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att 4 arbetspaketledare har drivit varsitt arbetspaket som har redovisats och diskuterats vid projektledningsmöten var 14e dag och sedan med hela projektkonsortiet i samband med 3 workshopsinternat på Sidas konferenscenter i Härnösand samt vid 4 nätverksträffar på Sidas huvudkontor i Stockholm. Den strategiska gruppen, även kallad styrgruppen, möttes 12 ggr per halvår för att stämma av projektets fortskridande. Allt resultat har tillgängliggjorts för intressenter i branschen via hemsidan www.sustainnovaid.org.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2016-03849

Statistik för sidan