Hållbar innemiljö för fritid i staden - Simhallar

Diarienummer 2015-04210
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 160 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Syfte och mål

Projektets syfte är att sammanföra forskare, offentlig sektor och näringsliv inom bland annat bygg- och anläggningssidan för att kunna utveckla nya och attraktiva helhetslösningar för sim- och badanläggningar i dess aggressiva miljö med högt ställda krav på material, byggnadsteknik, energieffektivisering, hälsa och säkerhet. Nybyggnads- och renoveringsbehovet är nämligen mkt stort för sim- och badanläggningar idag till följd av okunskap, omfattande materialskador, säkerhets- och hälsorisker samt svår och komplex miljö.

Förväntade effekter och resultat

Aktuella problem och behov för sim- och badanläggningar i Sverige har nu delvis kartlagts inom Steg 1 genom gemensamma insatser från forskare, näringsliv och offentlig sektor. Detta har i sin tur resulterat i att många aktörer vill delta i det aktuella samverkansprojektet för att medverka till att lösa problemen genom ytterligare samverkan med fokus på helhetssyn och helhetsansvar. Projektet ska på sikt resultera i hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med nöjda besökare, nöjd personal och ägare samt entreprenörer med helhetstänk och innovativa nya smarta lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 2 kommer att fokusera på helhetslösningar mot bakgrund av resultat från initieringsprocessen samt ny innovativ teknik. I projektet ingår sex arbetspaket som på olika sätt och i samverkan identifierar och utvecklar nya problemlösningar. Projektresultaten utvärderas och integreras till helhetslösningar. Ett antal sim- och badanläggningar ingår i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.