Hållbar innemiljö för fritid i staden - Simhallar

Diarienummer 2015-04210
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 106 356 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2015 (autumn)

Syfte och mål

Projektet fokuserar på hållbara, kvalitetssäkrade helhetslösningar för nybyggnation och renovering av sim- och badanläggningar och inriktar sig på säkerhet, miljö och anpassade materialval.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet visar att: - nya rekommendationer behövs för stålkvalitéer i simhallar. - att högre krav bör ställas på simhallarnas klimatskal. - att specifika krav tas fram för ventilationssystem i simhallar. - att det är möjligt att sänka klorhalten i simbassängen. - att simhallar i framtiden byggs och renoveras säkrare och hållbarare vilket leder till lägre livscykelkostnader.

Upplägg och genomförande

Innehållet i aktiviteterna har till till största del följt den planlagda processen i ansökan. Genomförandet har skett via projektgruppsmöten, referensgruppsmöten och fem stormöten där de initiala projektidéerna utvecklats och konkretiserats.

Externa länkar

Projektbeskrivning, partners, publikationer, information om ledarskapskurs, workshops, och kalendarium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.