Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar innemiljö för fritid i staden - Simhallar

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 106 356 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet fokuserar på hållbara, kvalitetssäkrade helhetslösningar för nybyggnation och renovering av sim- och badanläggningar och inriktar sig på säkerhet, miljö och anpassade materialval.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet visar att: - nya rekommendationer behövs för stålkvalitéer i simhallar. - att högre krav bör ställas på simhallarnas klimatskal. - att specifika krav tas fram för ventilationssystem i simhallar. - att det är möjligt att sänka klorhalten i simbassängen. - att simhallar i framtiden byggs och renoveras säkrare och hållbarare vilket leder till lägre livscykelkostnader.

Upplägg och genomförande

Innehållet i aktiviteterna har till till största del följt den planlagda processen i ansökan. Genomförandet har skett via projektgruppsmöten, referensgruppsmöten och fem stormöten där de initiala projektidéerna utvecklats och konkretiserats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04210

Statistik för sidan