Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar industriell produktion av fisk med hjälp av AI och avancerad dataanalys

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bidrag från Vinnova 599 150 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Studiens mål var att göra industriell landbaserad produktion av fisk mer cirkulär, hållbar och lönsam med hjälp av AI och avancerad dataanalys. Inom ramen för denna förberedande förstudie har vi möjliggjort detta genom att implementera och anpassa flera olika datadrivna metoder för optimering av landbaserad fiskproduktion.

Resultat och förväntade effekter

Resultatmålen innefattade att utvärdera state-of-the-art frågeställningar för användning i datadriven, adaptiv produktion av fisk i RAS. Vi har implementerat och utvecklat metoder för akustisk och optisk identifiering av beteende och aktivitet i samband med utfodring samt implementerat och vidareutvecklat en metod för estimering av biomassa med undervattensljud.

Upplägg och genomförande

Projektet var utformat med tydliga arbetspaket och tydlig ansvarsfördelning. Det var en utmaning att få gjort så många olika saker på så kort tid, men att få denna möjlighet att påbörja vårt arbete mot hållbarare och lönsammare fiskodlingar på land var mycket värdefullt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2022

Diarienummer 2021-02404

Statistik för sidan