Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grön Stad 2017

Diarienummer
Koordinator Gröna Städer Ideell Förening
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att etablera Grön Stad som en nationell konferens för alla som vill bidra till att ställa om svenska städer till hållbara städer. Det målet ansågs uppfyllt om konferensen lockade minst 100 personer varav minst 50 procent kom från offentlig sektor. Samtliga mål uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

En konferens genomfördes där Gröna Städer vision och mission kunde kommuniceras till deltagarna. Utfallet av det har i huvudsak varit att medlemmar i Gröna Städer kommunicerat ett fortsatt intresse av att engagera sig i Gröna Städer och att ytterligare aktörer sökt kontakt för dialog om samarbete. På längre sikt förväntas arbetet med Grön Stad 2018 att bli enklare och mer effektivt genom att såväl konferensen som Gröna Städer blivit mer etablerade.

Upplägg och genomförande

Konferensen genomfördes som en intensiv endagskonferens med många korta pass och panelsamtal. Fokus låg på positiva exempel på såväl teknisk som institutionell samverkan mellan offentlig och privat sektor i syfte att främja en hållbar omställning av svenska städer, samt på att skapa helt nya hållbara städer. Detta genomförande gick i huvudsak väl, men publiken hade sannolikt varit något betjänt av fler pauser för att bättre hinna samtala och utbyta kontakter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Diarienummer 2017-05111

Statistik för sidan