Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GreenRoof Explore

Diarienummer
Koordinator Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB - Växjö
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har fastställt o konkretiserat vår lösning för hållbar stadsutveckling genom vertikal förtätning. Vår utgångspunkt i utvecklingsprocesser i samverkan o utifrån flerdimensionella perspektiv har bekräftats. Genom deltagande i och genomförda workshops och konferenser, samt dialogmöten har vi kunnat definiera och säkerställa våra behovsägare och målgrupper, knyta relevanta aktörer till projektet och bygga konstellation med tvärsektoriell bredd. Vår marknadsanalys har saknat tillräckliga underlag, men vi har sammanställt en övergripande processmodell för vertikal förtätning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kravställares och målgruppers behov har definierats och samverkan är etablerad. Kunskaper och nätverk som aktivt bidrar till att driva utvecklingen av projektet framåt har fastställts. Pilotprojekt och samverkanspartners har definierats. Utkast till analysverktyg har formulerats. Vi har definierat och fastställt relevanta arbetspaket som en del av projektplanen inför steg 2, samt definierat förslag till hur projektresultaten skall nyttiggöras. Vi har fastställt att projektägarskapet skall överlåtas till partnern SGRI inför Steg 2, samt definierat projektresultaten juridiskt

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört vårt planerade arbete med att etablera samverkan med kommunala och offentliga aktörer och verksamheter, akademi och institut, fastighetsägare och dess organisation, samt andra aktörer inom energieffektivisering, trähusbyggande, stadsplanering, hållbar arkitektur, gröna tak, socialt och kulturellt hållbara utvecklingsprocesser, export, m.fl. Vi har både arrangerat och aktivt deltagit i workshops och konferenser. Vår konstellation, styr- och referensgrupp är under uppbyggnad. Vår projektidé och mål inför steg 2 formuleras tillsammans med våra partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00421

Statistik för sidan