Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Green Production Systems

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00975_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1197 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att skapa kunskap om värdeökning och kostnadsbesparing genom miljöbaserade strategier och åtgärder inom produktionssystem för verkstadsindustri.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Identierade miljörelaterade parametrar för ett produktionssystem. - Visualiseringsverktyg. - Miljörelaterade KPIer (Key Performance Indicators) för produktionssystemet. - Förenklad LCA och guidelines för värdeökning och kostnadsbesparing inklusive stöd för energibesparingar inom systemet. - Industriell implementering av resultatet. - Bygga ett nytt konsortium. - Akademiska publikationer och examina.

Upplägg och genomförande

4 arbetspaket: WP1: Definiera förutsättningar och referensram för grön produktion. WP2: Visualisering av miljöpåverkan och värdeskapande. WP3: Utveckling och införande and verktyg för ledning och styrning av grön produktion. WP4: Utveckling och guidelines för miljöbaserad värdeskapande och kostnadsbesparing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2009-00975

Statistik för sidan