Green Production Systems

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00975_publikrapport_SV.pdf

Syfte och mål

Syftet är att skapa kunskap om värdeökning och kostnadsbesparing genom miljöbaserade strategier och åtgärder inom produktionssystem för verkstadsindustri.

Resultat och förväntade effekter

- Identierade miljörelaterade parametrar för ett produktionssystem. - Visualiseringsverktyg. - Miljörelaterade KPIer (Key Performance Indicators) för produktionssystemet. - Förenklad LCA och guidelines för värdeökning och kostnadsbesparing inklusive stöd för energibesparingar inom systemet. - Industriell implementering av resultatet. - Bygga ett nytt konsortium. - Akademiska publikationer och examina.

Upplägg och genomförande

4 arbetspaket: WP1: Definiera förutsättningar och referensram för grön produktion. WP2: Visualisering av miljöpåverkan och värdeskapande. WP3: Utveckling och införande and verktyg för ledning och styrning av grön produktion. WP4: Utveckling och guidelines för miljöbaserad värdeskapande och kostnadsbesparing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.