Green Production Systems

Diarienummer 2009-00975
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att skapa kunskap om värdeökning och kostnadsbesparing genom miljöbaserade strategier och åtgärder inom produktionssystem för verkstadsindustri.

Resultat och förväntade effekter

- Identierade miljörelaterade parametrar för ett produktionssystem. - Visualiseringsverktyg. - Miljörelaterade KPIer (Key Performance Indicators) för produktionssystemet. - Förenklad LCA och guidelines för värdeökning och kostnadsbesparing inklusive stöd för energibesparingar inom systemet. - Industriell implementering av resultatet. - Bygga ett nytt konsortium. - Akademiska publikationer och examina.

Upplägg och genomförande

4 arbetspaket: WP1: Definiera förutsättningar och referensram för grön produktion. WP2: Visualisering av miljöpåverkan och värdeskapande. WP3: Utveckling och införande and verktyg för ledning och styrning av grön produktion. WP4: Utveckling och guidelines för miljöbaserad värdeskapande och kostnadsbesparing.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.