Graytec - Regulatoriska hinder gråvattenåtervinning

Diarienummer 2018-00983
Koordinator GRAYTEC AB
Bidrag från Vinnova 235 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kartlägga hur reglering av gråvattenåtervinning ser ut och förstå vilka hinder som finns för att installera gråvattenåtervinningssystem för olika fastighetsändamål. Målet är att kunna använda detta som underlag i vårt arbete med standarder och regler för att öppna upp för en säker återvinningsindustri. Att ha regler och förordningar är ett måste för att kunna utveckla bra och säker teknologi som uppfyller nödvändiga krav inom gråvattenåtervinning.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna av ett lyckat projekt blir att använda resultatet som ett verktyg i vårt arbete med SIS och andra myndigheter som kommer att reglera gråvattenåtervinning. Med genomtänkta och bra regler för gråvattenåtervinning kan vi påverka och möjliggöra en hållbar förändring som gagnar allmänheten och miljön.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att fokusera på samtal med berörda myndigheter, kommuner och fastighetsägare. Att göra det möjligt för fastigheter att bli mer oberoende av de stora V/A- och energisystemen är attraktivt och öppnar för möjligheter som annars inte finns. Samtidigt måste vi förstå att det ger effekter på system som funnits i generationer och vi behöver ha en bred dialog med alla inblandade. Detta blir en del av processen.

Externa länkar

Gråvattenrening

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.