Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Graytec - Regulatoriska hinder gråvattenåtervinning

Diarienummer
Koordinator GRAYTEC AB
Bidrag från Vinnova 235 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi har identifierat regulatoriska hinder för användande av renat gråvatten i fastigheter i urbana miljöer för mänskligt bruk (inte förtäring). Vi har också löst problem med tillstånd för testkörning i forskningsmiljö på HSB LL och KTH. Detta är viktigt för att HSB LL kommer att visa fördelarna med återvinning för hygienändamål. Vi har identifierat flertalet hinder och analyserat i bifogad rapport vad, hur och vilka effekter det får för utveckling av företaget och branschen i stort. Kartläggningen är viktig i fortsatt arbete med att driva förändring inom området.

Resultat och förväntade effekter

Vi fått en bild av hinder och problem associerat med regler och förordningar att återvinna gråvatten i fastigheter för mänskligt bruk. Detta gör att vi kan fokusera på samarbeten över gränser med myndigheter, forskningsinstitutioner, akademin och intressegrupper, för att driva förändring som gynnar branschen i utvecklings- och innovationssyfte. Vi blir bättre på regler för att återvinna vatten för enklare ändamål som toalettspolning och bevattning osv. men vi saknar regler för cirkulära system som kan spara stora mängder vatten. Vi lyckades få tillstånd för vårt projekt på HSB LL.

Upplägg och genomförande

Har genom personliga möten, telefonsamtal och genomgång av direktiv, förordningar och standarder letat oss fram på både Chalmers och KTH, olika myndigheter, länsstyrelser, kommuner och sedan sammanställt det som finns. Främst har dialogerna handlat om vad som saknas, inte vad som finns. Som vi berättar i rapporten finns en stor omedvetenhet om möjligheter och konsekvenser när/om marknaden får regler och incitament för återanvändning av vatten för hygienanvändning i våra bostäder. Att vi fick tillstånd att driva vårt projekt på HSB LL gör att vi kan visa fördelarna med vårt system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00983

Statistik för sidan