Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Graphene Enhanced Cement Based Coating

Diarienummer
Koordinator LANARK AKTIEBOLAG - Lanark AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet med projektet är att införa funktionaliserat grafen i cementbaserat beläggningsmaterial för att förbättra dess mekaniska egenskaper. Volymprodukten av funktionaliserat grafen kan erhållas för målning av upp till 100 kvadratmeter stora väggar. Jämfört med själva cementfärgen förbättrar tillägget av grafen böjegenskaper, ger bättre vidhäftning med cementbaserade underlag och är mer motståndskraft mot kloridgenomträngning.

Resultat och förväntade effekter

Förbättringen av grafen i cementfärgen studerades inom detta projekt. Förbättringsnivån låg i intervallet 20-40 procent. Påverkan av funktionaliserat grafen på cementfärg från olika batcher måste dock också utvärderas för att bevisa att produktionsprocessen kan repeteras likformigt. Ett fortsatt projekt planeras att fokusera på utveckling av vissa mekaniska egenskaper, uppskalning av tillverkningsmetoder av funktionaliserat grafen, samt fullskaliga demonstratorer i utsatta miljöer med långtidsutvärdering.

Upplägg och genomförande

Projektet gav möjlighet att arbeta med grafenförstärkt cementfärg i viss mängd. Vi är glada över att samarbeta med alla partner nomi det nuvarande konsortiet. För nästa steg behöver vi mer förståelse för hydratationsprocessen och grafenets bindningsmekanism på cementkornen/färgen. SHT kommer att förbättra repeterbarheten för uppskalningsprocessen för funktionaliserat grafen och Lanark kommer att förbättra basmaterialet i cementpulver. Det förväntas att den första produkten av grafenförstärkt cementfärg skulle mogna fram inom 2-3 år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03613

Statistik för sidan