Graphene Enhanced Cement Based Coating

Diarienummer 2017-03613
Koordinator LANARK AKTIEBOLAG - Lanark AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett cementbaserat skyddande ytskikt för betongkonstruktioner, samt att analysera om tekniken generellt kan användas för andra tunna skikt; golvspackel, konstruktionsputs och reparationsbruk. Tidigare studier har visat på förbättringar kring 30% med funktionaliserad grafen (FG). Detta projekt syftar till ytterligare optimeringar av funktionalisering och processer. Vi avser att studera mikrostrukturer och egenskaper av olika cementskikt efter tillsats av FG samt i större skala genom demonstratorer. Vi förväntar oss att genom studierna nå TRL 4-6.

Förväntade effekter och resultat

Funktionaliserad grafen möjliggör en förstärkt bindning till cement och etablerar en förstärkning av mikrostrukturen. Denna egenskap skulle vara särskilt fördelaktig i tunna och utsatta beläggningslager. Särskilt vill projektet studera och utveckla materialets tekniska egenskaper, som hårdhet respektive elasticitet, och funktionella egenskaper, såsom vidhäftning och permeabilitet öppen/permeabilitet stängd (skydd mot karbonatisering/korrosion) samt estetiska egenskaper (såsom vit respektive infärgad).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan utifrån nedanstående arbetspaket, med projektledning av Ark. Lars Nilsson, Lanark Funktionaliserat grafen karaktärisering: Prof. Johan Liu, Chalmers, Nanovetenskap Funktionaliserat grafen tillverkning: Tekn.Dr. Lilei Ye, SHT Material- och produktutveckling: Tekn.Dr. Arezou Baba Ahmadi, Rise/CBI, Kem. Åsa Nilsson, Cementa, Civ.ing./Erik Mild/Civ.ing. Martin Hansson, Sika, Lars Nilsson. Produkttillverkning: Tekn. Åke Rydhe, Lanark Material- och produkttest: Arezou Baba Ahmadi Demonstratorer: Civ.ing. Åsa Östlund, Chalmersfastigheter, Civ.ing. Jan Henningsson, Akademiska Hus

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.