Graphene Enhanced Cement Based Coating

Diarienummer 2017-03613
Koordinator LANARK AKTIEBOLAG - Lanark AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett cementbaserat skyddande ytskikt för betongkonstruktioner, samt att analysera om tekniken generellt kan användas för andra tunna skikt; golvspackel, konstruktionsputs och reparationsbruk. Tidigare studier har visat på förbättringar kring 30% med funktionaliserad grafen (FG). Detta projekt syftar till ytterligare optimeringar av funktionalisering och processer. Vi avser att studera mikrostrukturer och egenskaper av olika cementskikt efter tillsats av FG samt i större skala genom demonstratorer. Vi förväntar oss att genom studierna nå TRL 4-6.

Förväntade effekter och resultat

Funktionaliserad grafen möjliggör en förstärkt bindning till cement och etablerar en förstärkning av mikrostrukturen. Denna egenskap skulle vara särskilt fördelaktig i tunna och utsatta beläggningslager. Särskilt vill projektet studera och utveckla materialets tekniska egenskaper, som hårdhet respektive elasticitet, och funktionella egenskaper, såsom vidhäftning och permeabilitet öppen/permeabilitet stängd (skydd mot karbonatisering/korrosion) samt estetiska egenskaper (såsom vit respektive infärgad).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan utifrån nedanstående arbetspaket, med projektledning av Ark. Lars Nilsson, Lanark Funktionaliserat grafen karaktärisering: Prof. Johan Liu, Chalmers, Nanovetenskap Funktionaliserat grafen tillverkning: Tekn.Dr. Lilei Ye, SHT Material- och produktutveckling: Tekn.Dr. Arezou Baba Ahmadi, Rise/CBI, Kem. Åsa Nilsson, Cementa, Civ.ing./Erik Mild/Civ.ing. Martin Hansson, Sika, Lars Nilsson. Produkttillverkning: Tekn. Åke Rydhe, Lanark Material- och produkttest: Arezou Baba Ahmadi Demonstratorer: Civ.ing. Åsa Östlund, Chalmersfastigheter, Civ.ing. Jan Henningsson, Akademiska Hus

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.