Grafenkomposit som elektrod i superkondensator

Diarienummer 2018-03305
Koordinator Bright Day Prototypes AB - Bright Day Prototypes AB, Bromma
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

Mål för genomförbarhetsstudien är att ha undersökt Bright Day Prototypes AB (BDP) grafenkomposits (patent pending) prestanda som superkondensatorelektrod. Projektet vill undersöka hur den beter sig elektrokemiskt tillsammans med olika elektrolyter. Syftet för Bright Day Protoypes är att utveckla miljövänliga elektrokemiska produkter med förnyelsebara material, såsom grafenkompositen som är tillverkad av biomassa.

Förväntade effekter och resultat

Grafenbaserade superkondensatorer visar att det är möjligt att öka energitätheten radikalt. Vi ser en möjlighet att skapa en ny nisch för superkondesatorer med en energitäthet i närheten av litiumjonsbatterier som är baserad på biobaserade material och därför är helt miljövänliga och giftfria. Detta projekt är ett första steg i verifieringen av materialets egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete med BDP och RISE Acreo. Med hjälp av RISE Acreos tillgång till labb och testmöjligheter samt deras erfarenheter av att ta fram testceller för superkondesatorer från deras egenutvecklade material, kan materialets egenskaper och lämplighet för ändamålet undersökas. Materialet kommer att tillverkas och tillhandahållas av BDP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.