Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenförstärkt betong för lättvikts stängsel

Diarienummer
Koordinator HEDASK SKANDINAVIEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 269 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att få ”proof-of-concept” för att kunna minska mängden betong med bibehållen mekanisk styrka genom att använda funktionaliserad grafen i betong. Testerna är utförda både i laboratorie och i fält. De förstärkande egenskaperna i kompressionstester kunde observeras och av resultatet kunde det konstateras att det fanns deviation från batch till batch. Vilket indikerar att fler tester och studier behöver göras för att bestämma vilka marginaler de involverade parametrarna har.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fälttesterna av stängsel med fundament av grafen-förstärkt och vanlig betong genomfördes under tre månader. Vibrationerna från stängselfundamenten monitorerades under testtiden. Även kompressionstest av betongen genomfördes efter demontering. Båda testerna gav lovande resultat, grafenets betongförstärkande egenskaper kunde ses. Samtidigt kan vi konstatera att resultaten inte är lika från batch till batch. Den funktionaliserade gruppen vid uppskalning av volymerna behöver optimeras ytterligare samt blandningen av grafen-cementkompositen behöver undersökas mer.

Upplägg och genomförande

Studien är ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola, SHT Smart High Tech AB `(SHT) och Heda Skandinavien AB (Heda) kring testning av grafenförstärkt betong i fält. I nästa steg behöver vi få mer förståelse för hydratiseringen av betong tillsammans med grafen under särskilda omständigheter t.ex. frystemperaturer. SHT kommer att förbättra reproducerbarheten av den uppskalande processen för funktionaliserat grafen, och Heda kommer att förbättra blandningsprocessen av grafenbetongen. Inom ca 2-3 år förväntas den första produkten av grafen-betong.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01675

Statistik för sidan