Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen i högtalarmembran

Diarienummer
Koordinator Marten AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ett självbärande kompositmembran av grafenoxid och nanocellulosa för högkvalitativa högtalarelement. Efter val av råmaterial designades och karakteriserades prototyper av platta (2D) membran som sedan monterades i högtalarelement för testning. Möjligheten att framställa kupolformade membran undersöktes också, och utvärderingar genomfördes med tillverkare av högtalarelement. Potentiella utmaningar i samband med produktion diskuterades med externa partner.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet från detta projekt är, trots att kompositer av nanocellulosa och grafenoxid visade lovande egenskaper för applicering i högtalarmembran, är de svåra att producera för att uppfylla de specifikationer som krävs för applikation i högtalarelement. På grund av att en våt process krävs vid tillverkningen visade det sig att defekter i materialets slutliga struktur lätt uppstår. Applicering av grafen/nanocellulosa i form av en beläggning är ett möjligt alternativ, men skulle kräva justeringar av den nuvarande produktionsmetoden.

Upplägg och genomförande

Projektet hade höga ambitioner och syftade till möjlig introduktion av de nyutvecklade membranen i kommersiell produktion redan inom projektets gång. Under utförandet har vi dock erfarit ett antal begränsningar. Vi hade för avsikt att inkludera externa partners (tillverkare av högtalarmembran) för att komplettera expertisen i arbetsgruppen, och för att lära oss att integrera vår formulering i deras material. På grund av pandemin tog det betydligt mer tid att få igång den delen, såväl som vissa andra väsentliga delar av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 april 2023

Diarienummer 2019-02141

Statistik för sidan