Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global Goals Lab Test bed

Diarienummer
Koordinator Quantified Planet
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

The Global Goals Lab Test bed har påbörjat och genomfört testning av sensorer, hårdvara och utvecklat olika metoder för insamling av öppen realtidsdata genom vår testbädd. En teknisk plattform har byggts som inkluderar backend, api, website, första version av app samt design och visualisering av data. Testning av hårdvara, sensorer och datainsamling har skett tillsammans med Husqvarna, Telit, Ezy system, Bosch, Intel och 11 svenska städer, vilket resulterat i nya innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har gjort att städer, organisationer och företag i Sverige kan donera sin realtidsdata till vår plattform som sedan visualiseras på vår webbsida. Alla data lagras öppet och digitalt på vår hemsida och är tillgänglig för alla. Plattformen har utvecklats i en första version där backend, api, webbsida och visualiserad data samverkar. Genom vår testbädd har vi tillsammans med företag, organisationer och städer samlat in data via sensorer och genom donering av data och skapat ökad förståelse och nya innovationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomgått fyra faser; a. Research & planering, b. Utveckla tekniska plattformen, c. lansera och koppla upp data samt d. Integrera ny data med partners. Grundplattform är utvecklad med digital verktygslåda 1.0, webb och API för delning och samarbeten. Vi har engagerat flera partners företag och städer och kopplat upp data framgångsrikt. Vi tar emot data löpande och har mottagit en väldigt stor data donation, vilket ställer krav på ytterligare skalning, förbättrat API och utvecklad visualisering av data.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04644

Statistik för sidan