Gigafood

Diarienummer 2017-04080
Koordinator Food for Billions Sweden AB - Gigafood (Food for Billions Sweden AB)
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Gigafood lagar god, snygg, hållbar "brainfood" till större företag. Målet är att bli redo att skala till fler städer - i Sverige och globalt genom att: 1. Validera de primära målgrupperna, analysera kunders behov på djupet och inhämta deras feedback på Gigafoods produkter och erbjudanden. 2. Finslipa erbjudanden och affärsmodeller utefter kundens behov. Detta innefattar att optimera erbjudanden utefter såväl smakmässiga som estetiska, ekonomiska, hälsomässiga och klimatmässiga aspekter. 3. Effektivisera produktionsmetoder och övriga processer.

Förväntade effekter och resultat

1. Omsättning Kundundersökningen och förfinandet av erbjudandet har gjort att försäljningen till större bolag ökat. Det har öppnat för större kvantiteter per leverans och fler stående abonnemang. 2. Återinvestering Med effektivare produktionsmetoder/processer har vinsten och den egna återinvesteringen i innovation/skalning ökat. 3. Hållbarhet Produkternas miljö- och hälsomässigt positiva effekter har förbättrats ytterligare och blivit tydligare för kunden. De är också kvantifierbara och kan inkluderas i t.ex. hållbarhetsredovisningen.

Planerat upplägg och genomförande

För att Gigafood ska kunna skalas effektivt ska vi nu först under projekttiden: 1. Validera vara primära målgrupper, analysera vara kunders behov på djupet och inhämta deras feedback på våra produkter och erbjudanden. 2. Finslipa våra erbjudanden och affärsmodeller utefter deras behov. Detta innefattar att optimera våra erbjudanden utefter såväl smakmässiga som estetiska, ekonomiska, hälsomässiga och klimatmässiga aspekter. 3. Effektivisera vara produktionsmetoder för att bli redo för skalning till fler städer - i Sverige och globalt.

Externa länkar

Gigafoods hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.