Gigafood

Diarienummer 2017-04080
Koordinator Food for Billions Sweden AB - Gigafood (Food for Billions Sweden AB)
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Externa länkar

Gigafoods hemsida.