Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genterapier för hjärnsjukdomar

Diarienummer
Koordinator GENETUNES AB
Bidrag från Vinnova 299 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt mål var att öka teknologins konkurrenskraft inför fortsatt finansiering och ytterligare utveckling tillsammans med investerare och industrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målen har uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Vi gjorde en grundlig undersökning av aktörerna inom marknaden för genterapi och selekterade de som vi bedömde var mest intresserade av vår teknologi och kontaktade dem. Under diskussionerna med dem verifierade vi vår teknologis konkurrenskraft, freedom to operate och nödvändiga nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00081

Statistik för sidan