Gemensam produktmodell för krav- hantering och modell- baserad utveckling

Diarienummer 2008-04068
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RESA
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI