Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GelExcell Process och prototyp utveckling

Diarienummer
Koordinator GelExcell Competence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla ett hydrogel plåster som effektivt svalkar och lindrar klåda vid insektsbett. Utveckla en process att prototyptillverka hydrogel plåstret. Uppfyllelse - Stabil formulering har framtagits - Utvärderat produktens egenskaper, livslängd och säkerhet med avseende på sensibilisering. - Förpackning bestående av blister och Al-laminat lock har optimerats för en första prototyp batch - Produktion av prototyper i en semi automatiserad process

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett hydrogel plåster som förhindrar att man kliar på insektsbettet samtidigt som det är svalkande och upplevs som lindrande av klådan från insektsbettet med en hållbarhet på minst 6 månader. Utfall - Utvecklat en fungerande tillverkningsprocess för produktion av hydrogelen - Utvecklat en blisterförpackning för hydrogel plåstret - Utvärderat slutprodukt och fastställt formulering med avseende på säkerhet (via litteraturstudier och en sensibiliserings test) för slutanvändaren - Producerat prototyper i blisterförpackningar i semi automatiserad process

Upplägg och genomförande

En hydrogel med optimal elasticitet, fuktighet och svalkande effekt som ej är sensibiliserande vid användning på hud har utvecklats. Analys Den största arbetet var att identifiera ett kompatibelt förpackningsmaterial med optimala barriäregenskaper som ger en produkt med lång livslängd och förpackad i en form som resulterar i ett användarvänligt hydrogel plåster mot insektsbett. Den identifierade lösningen fungerar väl och är uppskalningsbar till kommersiell skala. Säkerhet för användning av produkten på huden är utvärderad med godkända resultat

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01132

Statistik för sidan