Gassensorteknik för förbränningsoptimering

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03696

Statistik för sidan