Gassensorteknik för förbränningsoptimering

Reference number
Coordinator SenseAir AB
Funding from Vinnova SEK 2 550 000
Project duration January 2009 - February 2010
Status Completed