Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gamification

Diarienummer
Koordinator Umeå Energi UmeNet AB
Bidrag från Vinnova 249 190 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Viktiga resultat som projektet gav

För att åstadkomma en beteendeförändring hos slutanvändare med avseende på deras nyttjande av energi har projektet byggt en applikation baserat på spelliknande influenser, Gamification. Applikationen har byggts i nära samarbete med slutanvändare och baseras på, att genom information och kontinuerlig återkoppling uppmuntra och vägleda i hur man på enkla sätt kan åstadkomma ett mer hållbart beteende inom en mängd områden, utöver energianvändning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visade att projektet lyckades åstadkomma en beteendeförändring hos slutanvändare med hjälp av konceptet Gamification. Med hjälp av tydlig information om hur man kan ändra sitt beteende på enkla sätt samt genom kontinuerlig återkoppling av effekter av agerande upplevde användare att det gjorde det lätt att åstadkomma en förändring och även bygga nya mer hållbara vanor inom en mängd områden utöver energiförbrukning.

Upplägg och genomförande

Kravställning för prototypen sattes genom en ”designsprint”, en veckas fokuserat arbete av en blandad grupp, för att ta fram en första mock-up av en applikation för beteendepåverkan, genomförd och testad på externa användare. Att slutanvändare var med hela vägen var mycket lyckat. Idén att projektet tog ett helhetsgrepp istället för att bara fokusera på energianvändning visade sig vara ett bra beslut baserat på tester och användarintervjuer. Projektet har fått många insikter och uppslag för vidareutveckling gällande hållbart beteende. Delar av dessa kommer att vidareutvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 augusti 2018

Diarienummer 2018-02862

Statistik för sidan