Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Solutions Lab

Diarienummer
Koordinator OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 478 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet har i stort uppnått förväntat resultat, med undantag av att de offentlig ansvariga aktörerna såväl nationella myndigheter och regionala myndigheter uppfattar att metoder och verktyg är ett så radikalt nytt sätt att arbeta: Mål, strategi, plan, modellera planer kopplat till scenarier och mål för att sedan genomföras. Rollerna och det tradtionella arbetsättet i förvaltnings-sverige har har gjort att man ställer sig avvaktande till att prova dem. Flera frågor ligger också på politisk nivå koppla till beskattning och regelverksutveckling som också måste gå i takt.

Resultat och förväntade effekter

Vi konstaterar att FSL behövs. De nationella hållbarhetsmålen måste kopplas tlll strategier och planeras med resurser som leder till införande av systemlösningar som klarar kretsloppsmålen. Eftersom vi kommer ´utifrån´, har vare myndighetsledningar eller politiker och forskare som arbetar med systemavgränsningar och enskilda frågor som grund, har svårt att ta till sig FSL-konceptet. Vi har dock ökat medvetenheten om potentialen och intresset för nya systemlösningar har ökat. Det svåraste att ta till sig är den ekonomiska modellen baserat på kompensationsmekanismer.

Upplägg och genomförande

Den inre gruppen av kärnintressenterna i projektet har medverkat till att öppna dialoger med viktiga aktörer. Dessa har därefter bearbetats med skräddarsydda förslag till medverkan och fördjupad dialog. Våra försök att nå upp i den nationella politiken och regeringskansliet när det gäller hållbarhetsarbetet har inte lyckats fullt ut. Utan denna förankring kommer det att bli svårt att få genomslag. Såväl skattefrågor och regelverk behöver utvecklas och ingå som variabler i processen. Förståelsen i relation till uländer är större från de aktörer vi fört dialog med i dessa frågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04327

Statistik för sidan