Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Precision Health

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Universitet - Forskning, Samverkan & Innovation
Bidrag från Vinnova 1 472 353 kronor
Projektets löptid december 2022 - september 2023
Status Avslutat

Syfte och mål

Under våren genomfördes en större insats inom fokusområdet AI och precisionshälsa där en grupp AI-profiler gavs möjlighet att få sina nätverk kartlagda och utifrån behov och intresse få ett skräddarsyttprogram på gruppnivå och delegationsvecka i Silicon Valley. I samband med programmets genomförande med högkvalificerade möten fick de amerikanska aktörerna en uppdatering av Sveriges position inom området. Verktyg validerades och anpassades efter tematiken och en modell, struktur m.m. är utvecklad utifrån dialoger med de strategiska innovationsprogrammen inom hälsa.

Resultat och förväntade effekter

Leverabler för projektet var att förslå en modell struktur, Lending och Styrning samt finansieringsmodell för en långsiktig satsning på plattformen Future Precision Health. Genom att provtrycka en insats och se hur engagemang från de olika partnera fungerade utöver intervjuer och möten har ett förslag tagits fram på hur den plattformen Future Precision Health ska designas för att säkerställa långsiktighet och hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Metoder som använts i projektet är - Intervjuer, dialogbaserad undersökning för att förankra och undersöka behov samt ambitioner hos varje program, - Upcykling och återbruk av metoder framtagna i andra tematiska satsningar. De validerades mot precisionhälsa och uppdaterades därefter utifrån detta områdes förutsättningar. - Förtätade innovationsfält. Ett begrepp som innefattar metod och verktyg för att bygga upp avancerade nätverksstrukturer som är personoberoende.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2024

Diarienummer 2022-03541

Statistik för sidan