Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Clutch Actuation and Control for HEV Powertrains

Diarienummer
Koordinator Kongsberg Automotive AB
Bidrag från Vinnova 258 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-03945sv.pdf (pdf, 385 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med ´ Future clutch actuation and control for HEV powertrain´ projektet är att stänga de kunskaps- och teknologigap som uppstått i samband med de nya krav som den ökande penetrationen av elektriska hybridfordon på marknaden medfört, och att fungera som en möjliggörare för att införa ny teknik. Syftet med denna förstudie (WP1) var att undersöka och analysera framtida krav på ett kopplingsmanöverdon, och utföra en systemdefinition. Förstudiens uppsatta mål i detta projekt är uppnådda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Denna förstudie stödjer målet att införa ny teknik för att minska utsläppen och att stänga dessa kunskaps- och teknologigap som uppstått i samband med en bredare marknadspenetration av hybridbilar och teknik tillhörande dessa. Den stödjer också målet att stärka den svenska fordonsindustrin och samarbetet mellan Akademi, Tier 1 och SME.

Upplägg och genomförande

Eftersom detta bara är en förstudie, är genomförandet främst relaterat till att gå vidare med resultaten och gå vidare in i en konceptutvecklingsfas. Förstudien gjordes av Kongsberg Automotive och Vicura. Den första delen bestod av att gå igenom litteratur och tillgängliga uppgifter från konkurrenter inom området, och undersöka hur de har gjort. även en jämförelse och en gapanalys gjordes. Med Vicura EREV konceptet som en referens gick vi också igenom kopplingsstyrfunktioner och krav, samt en mindre del hanterandes växlingens funktioner och krav. Sist så gjorde vi en systemdefinition för ett framtida kopplingsmanöverdon, och gjorde vissa slutsatser angående potentialen för framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-03945

Statistik för sidan