Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future by Lund 2.0

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Future by Lund är en arena för innovation, visioner, samverkan och konkret utveckling för att öka den generativa och skapande förmågan. Tillsammans adresserar vi utmaningar inom Smarta Hållbara städer och 2030 målen genom att initiera, möjliggöra & förverkliga samarbetsdriven förändring. Fokus är samspel mellan näringsliv, entreprenörskap, kreativa & drivande individer, kommun, universitet & har involverat mer än 60 partners, 6 förvaltningar, 3 kommunala bolag & genomfört 60 projekt/test/demo.

Långsiktiga effekter som förväntas

Etablerad modell för att identifiera, värdera, testa, demonstrera, utvärdera innovationer. Utvecklat metodiken Forma-Kunna-Göra. Kunskap om hur vi bygger gemensamma projekt och koncept. En höjd kompetens kring innovationssamverkan hos partners. Hanterar ett flertal test/ demoprojekt per år Tillväxt och ökad involvering av partners i innovationskulturen. Ökade FOI-insatser kopplat till våra teman. Flera och nya relevanta nationella och internationella kopplingar till städer, forskning och företag. Flera nya företag har startats utifrån det arbete FbL driver.

Upplägg och genomförande

Future by Lund erbjuder genom projekt och satsningar möjligheten för olika aktörer att dela ”värld”. Genom gemensamt lärande kan olika mindsets, drivkrafter, kompetenser, intressen och uppfattningar mötas och skapa gemensamma riktningar & ökad förståelse för utmaningar. Framtiden formas genom organisk tillväxt samt genom att öka antalet individer som är involverade. Erfarenheten ger att projekt med avgränsade frågeställningarna och fokus på tänkbara lösningarna fungerar mer effektivt som arbetsmetod i komplexa miljöer jämfört med traditionella byråkratiska strukturer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2020

Diarienummer 2015-06042

Statistik för sidan