Future by Lund 2.0

Diarienummer 2015-06042
Koordinator Lunds kommun
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Innovationsplattformen Future by Lund riktar sig till företag och organisationer som ser utmaningar och möjligheter till den smarta hållbara staden och som har ambitionen att öka sin innovationsförmåga tillsammans med andra. Future by Lund har som målsättning att genom partnerskapet erbjuda möjligheter till att stärka organisationer, företag och samhälle i att utveckla nya tjänster, produkter och lärande.

Förväntade effekter och resultat

Future by Lund och deltagarna i plattformen kommer utveckla sin förmåga och plattformens arbete genom att: - Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik - Driv innovationsfrågor och utvecklingsarbete i samverkan med plattformens partners - Bygga synlighet, uppmärksamhet, och varumärkeskontexter för innovationsarbete - Initiera/ Bygga samverkan och skapa resurser tillsammans med andra aktörer - Testa och skapa en yta där man kan experimentera och våga göra fel såväl som att lyckas.

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att stabilisera plattformen, skapa struktur och nya arbetssätt. Projektrelaterade arbete ligger utanför utlysningen vilket skapar behov av nya arbetssätt kring tematik, projekt och specifika utmaningar/frågor och att medel och resurser för detta arbete skall skapas utanför utlysningen. Vi behöver skapa incitament till partners att bidra till plattformsarbetet. 1. Tillväxt av innovationskulturen Future by Lund 2. Utveckla metodiken Forma- Kunna - Göra 3.Testytor i staden 4. Internationell uppkoppling 5.Långsiktig finansiering 6.Nationell samverkan

Externa länkar

https://www.futurebylund.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.