Future by Lund 2.0

Reference number 2015-06042
Coordinator Lunds kommun
Funding from Vinnova SEK 6 850 000
Project duration January 2016 - August 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Innovationsplattformen Future by Lund riktar sig till företag och organisationer som ser utmaningar och möjligheter till den smarta hållbara staden och som har ambitionen att öka sin innovationsförmåga tillsammans med andra. Future by Lund har som målsättning att genom partnerskapet erbjuda möjligheter till att stärka organisationer, företag och samhälle i att utveckla nya tjänster, produkter och lärande.

Expected results and effects

Future by Lund och deltagarna i plattformen kommer utveckla sin förmåga och plattformens arbete genom att: - Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik - Driv innovationsfrågor och utvecklingsarbete i samverkan med plattformens partners - Bygga synlighet, uppmärksamhet, och varumärkeskontexter för innovationsarbete - Initiera/ Bygga samverkan och skapa resurser tillsammans med andra aktörer - Testa och skapa en yta där man kan experimentera och våga göra fel såväl som att lyckas.

Planned approach and implementation

Målet är att stabilisera plattformen, skapa struktur och nya arbetssätt. Projektrelaterade arbete ligger utanför utlysningen vilket skapar behov av nya arbetssätt kring tematik, projekt och specifika utmaningar/frågor och att medel och resurser för detta arbete skall skapas utanför utlysningen. Vi behöver skapa incitament till partners att bidra till plattformsarbetet. 1. Tillväxt av innovationskulturen Future by Lund 2. Utveckla metodiken Forma- Kunna - Göra 3.Testytor i staden 4. Internationell uppkoppling 5.Långsiktig finansiering 6.Nationell samverkan

External links

https://www.futurebylund.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.