Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fuktmonitorering i högspända kabelsystem med lång räckvidd

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Syfte och mål

Vi har utvärderat förutsättningarna för att utveckla och implementera fiberoptisk fuktmätning i elkraftskablar och i skarvar och termineringar. Förutsättningar för detta finns och förstudien har givit gett insikt i vilka tillämpningar som är mest intressanta, vilka partners som behövs för vidare utveckling och vilka tekniska frågetecken som kvarstår. I nästa steg behöver vi tex inkludera slutanvändare som och utreda teknikens repeterbarhet under infrastrukturens förväntade livslängd, ca 40 år.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett till att vi vet vilka tillämpningar som är mest relevanta och hur datan kan göra nytta i dessa. Från experiment och en litteraturstudie har vi troliggjort att tillräcklig sensorprestanda är möjlig samt identifierat kunskap som saknas, tex sensorns praktiska livslängd. Vi har också en plan för hur vi kan gå vidare med de olika tillämpningarna som identifierats. På sikt tror vi att det fuktmätning kan bli ett viktigt verktyg för planerat underhåll av elkraftsinfrastrukturen.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan RISE och NKT Cables och aktiviteterna planerades tillsammans. NKT undersökte hur sensorer kan integreras i produkterna, i vilka tillämpningar det är relevant och möjligt, och vilka partners som skulle vara lämpliga att inkludera i framtiden. I första delen av projektet gjordes en litteraturstudie samt en sammanställning av material som är lämpliga för fuktsensorn. Sedan tillverkades prototypsensorer vilka utvärderades i två ca 2 veckor långa klimatkammartest.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Diarienummer 2022-01480

Statistik för sidan