Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fuktmonitorering i högspända kabelsystem med lång räckvidd

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Senast uppdaterad 5 september 2022

Diarienummer 2022-01480

Statistik för sidan