Ftg2 PEA 3.0 företagsprojekt i Smartare Elektroniksystem

Diarienummer 2018-00111
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem