FROST: FörbrukningsReduktion - Optimal Strategi och verkTygslåda

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NEPP
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

I strävan efter allt lägre bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och avgasemissioner, utvecklas drivlinan på kommersiella fordon till att bli alltmer komplex. Till exempel pågår utveckling av avancerade efterbehandlingssystem och olika typer av elektrifiering. För att dra full nytta av den komplexa drivlinan behövs styrstrategier som integrerar de olika systemen på ett effektivt sätt. Systemens påverkan på varandra gör att den mest energieffektiva styrstrategin är svårbestämd. Detta projekt ska bestämma sådana styrstrategier med hjälp av optimal styrteori.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ta fram verktyg och metoder för modellering, simulering och optimering av styrstrategier i fordon med avancerade drivlinor. Metoderna kommer att tillämpas på industriella problem, och målet är att tillämpning av resultaten skall leda till reducerad bränsleförbrukning genom effektivare samverkan mellan förbränningsmotor och elmotor, effektivare efterbehandling i hybridfordon och bättre samarbete mellan fordon i fordonståg där elektrifierade fordon ingår. En bränslebesparing på ca 2% bedöms vara möjlig att uppnå, jämfört med regelbaserad styrning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras utföras i två spår, ett akademiskt som utförs av två doktorander och ett industriellt som utförs av anställda på Scania. Doktoranderna kommer att arbeta med att utveckla metoder och tekniker för formulering och lösning av optimal styrnings-problem, vilka kommer att tillämpas på relevanta problem av industrin. På detta sätt förs kunskap från forskningsvärlden till användarna i industrin, samtidigt som dialogen med industrin ger universitetet viktig återkoppling på forskningsinriktningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2017

Diarienummer 2016-05380

Statistik för sidan