Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FROST: FörbrukningsReduktion - Optimal Strategi och verkTygslåda

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB - Avd NEPP
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-05380sv.pdf (pdf, 555 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Även om förbränningsmotorn är en mogen produkt, och möjligheterna att öka dess effektivitet är begränsade, ger modern reglerteknik och optimal styrning möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom att använda optimala styrstrategier. Speciellt för hybridfordon, med mer än en energiomvandlare, är det typiskt en icke-trivial uppgift att bestämma vilken styrstrategi som minimerar total energiförbrukning. Detta projekt handlar om att maximera nyttan med sådana komplexa drivlinor, genom användande av optimal styrningsmetoder.

Långsiktiga effekter som förväntas

.En online-optimerare tagits fram, som ombord på fordonet tar fram reglerstrategier för förbränningsmotor och hybridsystem. Systemet bygger på modellprediktiv reglering (Model Predictive Control, MPC) Ett demonstratorfordon har byggts under projektets gång,med en förbränningsmotor, WHR och ett hybridsystem. Studier av hur platooning, skall utföras för att kombinera avancerad drivlinestyrning och minskade fordon till fordon-avstånd har utförts. verktygslåda för lösning av optimal styrnings-problem som tillgängliggjorts på internet (www.yoptimization.com).

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samverkansprojekt, där deltagare har varit ingenjörer vid Scania och doktorander med handledare vid Linköings Universitet. Samverkansmöten har genomförts regelbundet för att snabba upp informationsutbyte och linjera forskningsinsatserna efter industrins applikationsbehov. Arbetspaket 1-3 har utförts i första hand av forskare och doktorander på Linköpings Universitet Arbespaket 4-6 har utförts i första hand av ingenjörer på Scania Arbetspaket 7-8 LiU har utförts i första hand av forskare och doktorander på Linköpings Universitet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Diarienummer 2016-05380

Statistik för sidan