Från utom-jord till bord: IP strategi för ett miljövänligare lantbruk med rymdteknik

Diarienummer 2018-04912
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vultus vill skapa en bredare strategi för arbete med IP inom alla funktioner i bolaget. Då vi arbetar inom flera forskningsintensiva områden, med en API affärsmodell som är kopplad till flera aktörer, har vi stort behov av detta. Syftet är att stödja Vultus förmåga att kommersialisera, och ta nytta av existerande och framtid utveckling. Målet, är att skapa en strategi, som är anpassad efter våra specifika behov, och som alla delar av vår organisation arbetar med.

Förväntade effekter och resultat

Kopplat till vår utveckling, planerar vi på ett djupare plan, att utveckla strategier för hantering och licensiering av vår IP mot distributörer. Våra produktansvarig, kommer få en förståelse för hur olika beslut, påverkar IP. Säljpersonal kommer kunna informera kunder om unik funktionalitet, som möjliggörs av vår IP. Som ett resultat av arbete med IP, kommer vi skapa bättre kortsiktiga och långsiktiga förutsättningar för både nationell och internationell kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Det första steget, kommer vara att undersöka de kommersiella drivkrafterna bakom vidareutveckling av vår IP. Därefter, kommer vi se var i vår affärsmodell, det finns IP och den kan utnyttjas. I detta steg, kommer vi även inventera vår teknik och samarbeten. Baserat på detta arbete, kommer IP strategin utvecklas. Strategin kommer därefter, implementeras och kommuniceras genom bolaget. En kontinuerlig uppföljning och arbete med strategin, kommer skapa en långsiktig rutin av att arbeta med IP.

Externa länkar

Vultus hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.