Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Från utom-jord till bord: IP strategi för ett miljövänligare lantbruk med rymdteknik

Diarienummer
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vultus ville skapa en bredare strategi för arbete med IP inom alla funktioner i bolaget. Syftet är att stödja Vultus förmåga att kommersialisera, och ta nytta av existerande och framtid utveckling. Projektet har bidragit till ökade kortsiktiga och långsiktiga förutsättning för internationell kommersialisering, och skapat en stor mängd värde för bolaget. Vi har skapat en djup förståelse av IP internt, och utvecklat en detaljerad strategi för hantering och arbete med IP. Som ett resultat, har vi bland annat skapat stort intresse bland samarbetspartners och rest över 10mkr i kapital.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång, skapade vi flera detaljerade analyser, och sammanställde en IP strategi. Därav, har projektet uppfyllt de målen av att skapa en detaljerad strategi för hantering av IP, och vi har nu goda förutsättningar för fortsatt arbete med IP. Detta kommer leda till fortsatt långsiktigt arbete relaterat till bolagets växande portfölj och användandning av IP.

Upplägg och genomförande

Genom projektet, utvecklade vi en djupare strategisk plan för hantering och vidareutveckling av vår IP. Arbetet bestod av flera komponenter, inklusive utvärdering av våra affärsmässiga behov, inventering av vår IP och planer för kommande utveckling. Utvärderingen av de affärsmässiga behoven, visade i vilka moment det var viktigt att skydda vår IP, var vi kunde lyfta vår IP och varför vi behövde etablera större fokus på IP. Inventeringen av vår teknik, gav oss en tydlig bild av var vi lagt mest resurser och haft största strategiska möjligheter att arbeta med skydd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04912

Statistik för sidan