Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från förbrukade däck till svavelfri bunkerolja, bensin och diesel

Diarienummer
Koordinator RISE ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektet syftade till att bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi genom att studera hur pyrolysolja från förbrukade bildäck kan användas i stället för jungfrulig fossil olja i tre olika etablerade processer. Projektresultaten pekar entydigt på att däckpyrolysolja kan vara en lämplig alternativ råvara för raffinaderiindustrin. Kommersialisering av projektkonceptet skulle ge ökad lönsamhet för återvinning av däck via pyrolys, vilket skulle minska förbrukningen av jungfrulig fossil olja och i ett globalt perspektiv minska på däckdeponier.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått önskad effekt i och med att det påvisat potentialen hos däckpyrolysolja som en alternativ råvara för raffinaderiindustrin. Vid uppgraderingstester observerades endast små förändringar i produktsammansättning och -utbyte vid 20 % inblandning av däckpyrolysolja i den fossila matningen. Däckpyrolysoljan är blandbar med fossil olja, vilket är en hanteringsmässig fördel. Den totala tillgången på förbrukade däck och mognadsgraden för däckpyrolysprocessen motiverar också fortsatt arbete inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Dock krävdes en förlängning av projektperioden på grund av uppstartsproblem av relativt nya experimentella uppställningar. Projektseminariet möjliggjorde givande diskussioner med representanter från hela värdekedjan. Platsbesök har genomförts hos två av de deltagande organisationerna, vilket ökat förståelsen och gett nya insikter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03157

Statistik för sidan