Från förbrukade däck till svavelfri bunkerolja, bensin och diesel

Diarienummer 2017-03157
Koordinator RISE ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till omställning mot en cirkulär ekonomi genom att titta på hur pyrolysolja från förbrukade bildäck kan användas i stället för fossil olja i tre olika etablerade processer. Detta för att bidra till att minska förbrukningen av fossil olja, samt för att möjliggöra lönsam återvinning av andra komponenter (kimrök och stål) från däcken.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar besvara tekniska och ekonomiska frågor relaterade kring integrering av pyrolysolja från däck i ett raffinaderi. Förhoppningen är att projektets resultat ska ge ny information som kan bidra till kommersiell etablering av en sådan process.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer pyrolysolja med en hög andel naturgummi att framställas. Denna olja, samt en pyrolysolja med lägre andel naturgummi kommer att undersökas i tre olika etablerade uppgraderingsprocesser: Hydrogenering; Hydrogenering följt av Fluid Catalytic Cracking (FCC); samt Slurry Hydrocracking (SHC). En nyttoanalys och ekonomisk utvärdering av processkoncepten kommer också att genomföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.