Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-05477sv.pdf (pdf, 758 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att identifiera potentialen för ny digital teknik att stödja materialhantering kopplat till produktion. Milstolparna som uppnåddes under konceptstudiens gång var att bygga en testmiljö för preparering av kit med fordonskomponenter, att utvärdera potentialen för olika digitala tekniker med avseende på plockprestation, samt att härleda propositioner för fortsatt forskning och hypoteser om de testade digitala plockstöden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att nya digitala plockstöd - som smarta-glasögon och visir med augmenterad verklighet - har goda potentialer att stödja högpresterande materialhantering. Resultaten förväntas leda till ökad resurseffektivitet och förbättrad kvalitet i logistiksystemet och därmed minskad miljöpåverkan och stärkt global konkurrenskraft för svensk industri. Resultaten anses göra bidrag till delprogrammål 1, 2, 4, 5 och 6 inom Hållbar Produktion genom ett fokus på digital teknik som stödjer hantering av komponentsortimentet i monteringsindustrin.

Upplägg och genomförande

Konceptstudien genomfördes i fyra faser. Faser 1 och 2 involverade byggnation av en testmiljö som simulerar en industriell applikation för kit preparering, samt installation av relevanta plockinformationssystem. Faser 3 och 4 innebar dels tester av teknikernas potentialer, där utfallet visade att nya digitala tekniker som smarta-glasögon och visir med augmenterad verklighet har potentialer att skapa både effektiv och kvalitetssäkrad materialplockning, och dels användning av testmiljön som demonstrator för utbildning och företagsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2016-05477

Statistik för sidan