Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens stad med syntetiska populationer

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att skapa en miljö som möjliggör design av hållbara framtida urban miljöer. Målet med initieringsprojektet har varit att identifiera hur vi på bästa sätt möter de utmaningarna som finns. Vi har identifiera konkreta lösningar på hur utmaningarna skall mötas och vilken roll projektet spelar i dessa sammanhang. Utmaningarna vi adresserar är den inkluderande staden som skall motverka segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt den tillgängliga staden där mobiliteten bevaras samtidigt som bilanvändningen kraftigt minskar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förutsätts ge effekter i form av möjligheter att utveckla modeller där komplexa frågeställningar runt framtida urbana miljöer kan analyseras och visualiseras. Initieringsprojektet har lett till formeringen av ett konsortium som innehåller alla parter som är väsentliga för en framgångsrik utveckling av projektet. Vi har definierat tydliga arbetspaket för att möta frågeställningar runt segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt mobiliteten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom arrangerade workshops. Den första workshopen handlade om att presentera alla deltagarnas kompetens så att alla i projektet har en gemensam kunskapsgrund. Vi identifierade dessutom för projektet andra relevanta aktörer. Syftet med workshop nummer två var att tydligare definiera projektet, bredda synsättet och få input från andra aktörer. Baserat på kunskap från ett flertal aktörer aktiva inom vårt områdeidentifierade vi de huvudsakliga utmaningar vi vill angripa samt hur vi kan göra detta med specifika satsningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00871

Statistik för sidan