Framtidens råvaror finns i dagens produkter - En symbiotisk affärsmodell (SYMBIZ)

Diarienummer 2009-04054
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2010
Status Avslutat