Products of today are raw materials of tomorrow -A Symbiotic business model (SYMBIZ)

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2010 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04054

Page statistics