Framtidens Räddningstjänst

Diarienummer 2017-03976
Koordinator Wilda Spårning AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Företaget WILDA har specialiserat sig på kommunikation i extrema miljöer och kommer, som en del av det här projektet, vidga sitt system för pålitlig positionering för Räddningstjänsten för att täcka behovet av effektivisering och säker kommunikation.

Förväntade effekter och resultat

Som en del av projektet kommer testsystem att kunna installeras hos fler potentiella kunder och en marknads- och tekniskanalys kommer att kunna göras av en framtida anpassning av systemet för ytterligare nya områden. Projektet kommer att lägga en stabil grund för att kunna genomföra en expansiv marknadstillväxt både i Sverige och resten av världen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas med produktionen av de enheter som kommer att användas för testerna med kunder. Parallellt med produktionen utvidgas kontakten med kunderna för att, efter färdig produktion, kunna genomföra testinstallationer. Projektet avslutas med en utvärdering och anpassning av produkten efter kundernas önskemål.

Externa länkar

www.wildatech.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.