Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Räddningstjänst

Diarienummer
Koordinator Wilda Spårning AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att genomföra tester av WILDAs innovativa positioneringssystem för Räddningstjänsten. Målet har varit att genomföra minst tre nya testinstallationer och göra en marknads- och tekniskanalys över anpassningen till ett inomhussystem. Dessa mål har båda uppfyllts och har gett positiva indikationer inför WILDAs framtida arbete med framtidens Räddningstjänst.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet möjliggjorde testinstallationer spridda över Sverige och bidrog till att svagheter med systemet kunde identifieras och åtgärdas. Framtida tillämpningsområden för systemet kunde också undersökas. WILDAs system för pålitligt positionering för Räddningstjänsten har under testerna tydligt visat sig klara av att uppfylla behovet för effektiv och säker kommunikation.

Upplägg och genomförande

Under projektet har testmaterialet producerats och kontakt med nya kunder etablerats. Det här har involverat telefonkonferenser och besök på brandstationer runt om i Sverige. Slutligen kunde vissa samarbeten fördjupas och testinstallationer genomföras. Efter det har användandet av systemet utvärderats och viktig information samlats in. Allt för en säkrare och effektivare Räddningstjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03976

Statistik för sidan