Framtidens mobilitetsstationer

Diarienummer 2018-00625
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 706 068 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare användning av transportinfrastruktur och offentligt utrymme, förbättra attraktivitet både för utbyte / övergång och för längre stopp, möjliggöra anpassning till framtida behov och teknologier samt underlätta energi och resurseffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss följande effekter: Effektivare användning av transportinfrastruktur och offentliga platser Användning av avancerad IKT för att möjliggöra sömlös resandet Anpassad design för lokala förhållanden Hög attraktivitet för användare, för utbyte / övergång samt för längre stopp eller layovers Anpassning av teknik och konstruktion till framtida behov och teknik Hållbar konstruktion och byggnad med hög energi- och resurseffektivitet Effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 5 moduler. Från och med en (A) litteraturöversikt kommer det att utveckla (B) en typologi för mobilitetsstationer som en bas för (C) val av platser för (D) detaljerade planer (baserat på Mobility Ecosystem Framework) och (E) framtida demonstrationsprojekt. De kommer att ligga i / med de tre partnerna, dvs Nacka kommun, Linköping kommun och OKQ8 bensinstationer. Projektet åtföljs av en kommunikations- (F) och ett projektledningspaket (G).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.